Udvikling gennem støtte

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner i udvikling og realisering af projekter samt velgørende formål, der fremmer værdifulde fællesskaber indenfor kultur- og foreningsliv, mulighederne for udvikling af erhvervslivet i de lokale uddelingsområder. Vi vil fortælle gode historier om fonden til omverdenen.

Søg om støtte til dit projekt!

Fondens uddelingsområder

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland støtter mange små og store initiativer i det område, som Sparekassen Himmerland virkede i.

I fondens vedtægter defineres blandt andet følgende formål:
– virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie skøn.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har således et mål om at udvikle lokale initiativer gennem støtte.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland ønsker at fremme det lokale foreningsliv samt den kulturelle og sociale udvikling, når:

  • det gør en forskel
  • initiativtager brænder for det, de gør
  • når ansøger er ambitiøs på projektets vegne.

Alle foreninger med videre i Sparekassen Himmerland oprindelige virkeområde samt i områder, hvor Jutlander Bank efter 2014 etablerede afdelinger, kan søge støtte fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland. Områderne er markeret med rødt på kortet.

Fonden lægger vægt på, at ansøgeren ønsker at skabe noget for andre i lokalsamfundet. Det være sig udvikling af klubben/foreningen, redskaber/instrumenter ved udøvelse af aktiviteter, afholdelse/formidling af arrangementer, renovering og udsmykning af lokaler og så videre. Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til glæde for deltagerne. Der lægges endvidere vægt på det frivillige arbejde ved gennemførelse af aktiviteterne.

Ved flerårige projekter er det vigtigt at have for øje, hvor længe fondens støtte ønskes, samt hvordan projektet videreføres uden fondens støtte.