Udvalgskriterier

I forbindelse med Sparekassen Danmark Fonden Himmerlands uddelinger vil der for alle ansøgere foregå en objektiv screening og vurdering af ansøgningen.

Denne endelige beslutning om evt. tilsagn til den tilsendte ansøgning træffes udelukkende af fondens bestyrelse.

Fondsbestyrelsen tager i sin vurdering udgangspunkt i følgende tildelingskriterier: