Ansøg fonden

Læs her inden du ansøger

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland lægger vægt på følgende forhold:

 • Støtten skal komme så mange til gode som muligt.
 • Der ydes støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.
 • Begivenheden eller projektet, der søges støtte til, skal være i sin indledende fase.
 • Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til glæde for deltagerne.
 • Positiv udvikling af det lokale handels- og erhvervsliv, og derfor lægger fonden vægt på, at donationsmidlerne anvendes lokalt.
 • Der er tænkt bæredygtighed ind, så udvikling ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder.
 • Der tænkt frivilligt arbejde ind ved gennemførelse af aktiviteterne.
 • Etablerede foreninger og sammenslutninger deltager med egenfinansiering., hvis det er muligt.
 • Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har fokus på, at donationer skaber sympati om fondens virke.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland støtter konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:

 • Organisationer.
 • Foreninger.
 • Selvejende institutioner.
 • Sygehuse.
 • Plejehjem.
 • Daginstitutioner.
 • Skoler

Der stilles krav om, at ansøger har et gyldigt CVR-nummer samt vedtægter for at ansøge Sparekassen Danmark Fonden Himmerland.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland donerer IKKE til:

 • Enkeltpersoner og virksomheder.
 • Diæter og legater.
 • Løbende drift og sponsorater.
 • Aktiviteter, der har fundet sted.
 • Rejser og udflugter.
 • Fortæring, mad og drikke.
 • Tilblivelse af bøger.
 • Politiske og religiøse aktiviteter.
 • Stats- og kommunale ejendomme.
 • Andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, beboerforeninger og lignende.
 • Aktiviteter uden for det geografiske uddelingsområdet.
 • Opstart eller udvikling af foreningsaktiviteter, der er i konkurrence med andre lokale aktører.
 • Beklædning til brug for aktivitet såsom spillertøj, idet det anses som et sponsoranliggende (Fonden kan dog donere til klubdragter og lignende).
 • Aktiviteter, der har til formål at indsamle midler for at uddele i eget navn.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger
over 50.000 kr.

Ansøgninger, der indsendes inden 15. februar 2024 kl. 23.59, vil få svar medio marts 2024.
Ansøgninger, der indsendes inden 22. april 2024 kl. 23.59, vil få svar medio maj 2024.
Ansøgninger, der indsendes inden 21. august 2024 kl. 23.59, vil få svar medio september 2024.
Ansøgninger, der indsendes inden 13. november 2024 kl. 23.59, vil få svar ultimo december 2024.
Ansøgninger
under 50.000 kr.

Ansøgninger under 50.000 kr. vil få svar ultimo måneden efter.
Ex. vil en ansøgning indsendt i april få svar ultimo maj.
 
Bemærk
Der er ikke mulighed for at hastebehandle ansøgninger, og projektet må ikke være påbegyndt inden fondens behandling.

Ansøgning

Fonden vil gerne sikre, at din ansøgning og gode arbejde ikke er spildt. Læs derfor afsnittet “Læs her inden du ansøger” og uddelingspolitikken inden du søger. Indtast postnummer for det område ansøgningen vedrører i feltet nedenfor for at se, om fonden uddeler i området.

Indtast dit postnummer:

navigate_next