Fondens strategi, vision og mission

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har sit ophav fra Sparekassen Himmerland og Jutlander Bank og blev som et led i fusionen med Sparekassen Vendsyssel en del af navnefællesskabet under Sparekassen Danmark Fondene.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland er en erhvervsdrivende fond, som til trods for navnefælleskabet er en 100 % selvejende fond.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har i dag en garantkapital på ca. 1,4 milliarder, hvoraf uddelingssummen, som berammes til uddelingspuljen, afgøres af fondens forretning af kapitalen.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland er med sin størrelse i top 5 blandt fonde med sparekasseophav og er blandt de 50 mest uddelende erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har gennemført en strategiproces, som har haft til formål at sikre en professionel bestyrelsesdrift, hvorigennem fonden med sine uddelinger kan yde størst værdi for de ønskede formål.

Vores mission

Hvad er vores eksistensberettigelse?

 • Vi støtter gennem donationer og rådgivning velgørende formål samt projekter i vores uddelingsområde
 • Vi sikrer, at vores donationer uddeles og skaber udvikling lokalt i uddelingsområdets erhvervs- og foreningsliv
 • Vi sikrer at drive en sund erhvervsdrivende fond, hvor vi skaber grundlag for økonomisk vækst i vores investeringer, så uddelingspuljen maksimeres til gavn for vores ansøgere

  Vores vision

  Hvad vil vi gerne være kendt for?
  Sparekassen Danmark Fonden Himmerland ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner i udvikling og realisering af projekter samt velgørende formål, der fremmer:

  • værdifulde fællesskaber indenfor kultur- og foreningsliv
  • mulighederne for udvikling af erhvervslivet
  • skabelsen af arbejdspladser og øger attraktiviteten for indbyggerne lokalt i uddelingsområdet