Nibe Rideklub

🏇 Vi støtter stævnerne 🤝

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har været et smut forbi Nibe Rideklub med en donation 💰

Pengene skal bruges til nye materialer til ridestævner, heriblandt nye spring, dressurhegn og computere til den administrative afvikling af stævnerne 🏇💻

Ridestævnerne er en vigtig indtægtskilde for rideklubben, som bruger indtægterne fra stævnerne til at afvikle sociale og faglige aktiviteter for rideskolens elever 🐴🥕

Lene Frederiksen, der er direktør i sparekassens afdeling i Nibe, havde æren af at overrække donationen på vegne af fonden 🤝