FGU Himmerland

💚 Vi støtter sårbare unge 💚

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Himmerland støttet FGU Himmerland med en donation 💰

Pengene er blevet brugt til at gennemføre et crossfit forløb for alle FGU Himmerlands elever i skoleåret 2023-24 🏋️

Forløbet gennemføres i samarbejde med Rebild Boxen og har til formål at introducere eleverne til foreningsidræt, styrke fællesskabet og give eleverne succesoplevelser gennem fysisk aktivitet 🏆

Eleverne er mellem 16-25 år og går på FGU-forløbet for at blive parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse 📚🔨

Mange af FGU-eleverne kæmper med faglige, personlige, sociale eller økonomiske udfordringer, der gør det svært at indgå i fællesskaber. FGU Himmerland ønsker med crossfit-forløbet at give eleverne mod på at indgå i nye sociale fællesskaber gennem foreningslivet 💚

Paw Winther, der er direktør i Sparekassen Danmarks erhvervsafdeling i Støvring, havde fornøjelsen af at overrække donationen på vegne af fonden 🤝