Hjertebo

Vi støtter trygge fællesskaber.

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Himmerland været på besøg hos den selvejende institution Hjertebo med en donation 💰

Pengene har Hjertebo brugt til at købe en sansestol 💚

Hjertebo er et døgntilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beboerne er voksne udviklingshæmmede i alderen 20-60 med flere forskellige tillægsdiagnoser som for eksempel autisme, cerebral parese, skizofreni og demens. Beboerne bor i individuelle lejligheder, men har også fælles stuer, hvor man finder sansestolen 💺

Sansestolen fungerer som et lille rum i rummet, der afskærmer brugeren fra omgivelserne. Den skaber tryghed og giver mulighed for at trække sig lidt uden helt at forlade fællesrummet 💚

Poul Pedersen, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Danmarks afdeling i Aalestrup, havde fornøjelsen af at overrække donationen til Birthe Roesdahl, der er leder af Hjertebo 🤝

Sansestolen blev straks taget i brug af Hjertebos beboere ved en lille fest, hvor også pårørende, personale og bestyrelse var inviteret 🥳