Krisecentret for kvinder

💚 Vi støtter sundhed og trivsel 🚴

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland har været på besøg hos Krisecentret for kvinder i Aalborg med en donation 💰

Pengene skal centret bruge til cykler, som de kvinder og børn, der bor på centret, kan bruge 🚴

Cyklerne giver både mulighed for frisk luft og motion og for nem transport rundt i byen, så mødre og børn kan få gode oplevelser sammen 💚

På krisecentret arrangerer de ugentlige aktiviteter eller ture for beboerne med udgangspunkt i gratis oplevelser og udendørsarealer i lokalområdet. Her vil cyklerne også skabe mulighed for at komme lidt længere omkring og ud i naturen 🌳

Krisecentret er et midlertidig botilbud for kvinder og deres børn, der har været udsat for vold fra en nær relation. Derfor har centret et stort fokus på at skabe grobund for sundhed og trivsel 💚

Trine Aagaard Zinndorff, der er direktør i Sparekassen Danmarks afdeling på Budolfi Plads i Aalborg, havde æren af at overrække donationen på vegne af fonden 🤝