6. Juli Garden

🥁 Vi slår på tromme for de lokale foreninger 🥁

Sparekassen Danmark Fonde Himmerland har nemlig givet en donation til Fredericias bygarde 6. Juli Garden 💰

I garden er godt 50 børn og unge mellem 8 og 25 år sammen om både musik og sociale aktiviteter 🎵

De seneste år har garden fået mange nye medlemmer, hvilket naturligvis er glædeligt, men også har ført til et behov for nye instrumenter 📯

Det skal fondens donation hjælpe med.

Christian Jungmark, der er direktør i Sparekassen Danmarks afdeling i Fredericia, havde æren af at overrække donationen på vegne af fonden 🤝

Christian fortæller, at garden gør en utrættelig indsats som ambassadører for Fredericia, som han er glad for, at fonden ville honorere 💚