Aalborg Chang

💚 Vi støtter biodiversiteten 🌱

Derfor har Sparekassen Danmark Fonden Himmerland været på besøg hos Aalborg Chang med en donation 💰

Pengene skal klubben bruge som et bidrag til at etablere Provstejorden Idrætspark ⚽

Idrætsparken er et projekt, hvor Aalborg Chang ønsker at gentænke deres anlæg på en mere bæredygtig måde ♻️

Projektet skal blandt andet indeholde en rekreativ trappehave til besøgende og tilskuere foran klubhuset 🌻

Herudover skal et nyt multibane- og aktivitetsområde skabe mulighed for leg, boldspil, tennis, padel og styrketræning med mere 🎾🏋️🤸

Aalborg Chang ønsker at udvikle og tilføre klubbens klassiske idrætsanlæg en større rekreativ værdi og en højere grad af biodiversitet 🌱

Målet er, at området skal åbne sig op for alle borgere i lokalområdet og derved blive et centrum for bevægelse og socialt samvær for borgere i alle aldre 💚

Dette gode formål ville Sparekassen Danmark Fonden Himmerland gerne støtte.

Søren Nissen, der er direktør i Sparekassen Danmarks Aalborghus-afdeling, havde æren at overrække donationen til formand Morten Borregaard Poulsen på vegne af fonden 🤝