Michael Jørgensen

Jeg har siden 2006 været direktør og ejer af byggefirmaet NCO Byg Aars. Når jeg ikke slår mine folder på byggepladsen, varetager jeg blandt andet erhvervet som bestyrelsesformand i Sparekassen Danmark Fonden Himmerland. Jeg er et foreningsmenneske og har altid deltaget aktivt i foreningslivet.

Sparekassen Danmark Fonden Himmerland er den største af de 13 Sparekassen Danmark Fonde. Vi støtter velgørende formål, der fremmer værdifulde fællesskaber indenfor kultur- og foreningsliv i vores lokalområde. Vi støtter også projekter, der udvikler det lokale erhvervsliv.

Arbejdet i fonden er utroligt spændende og udfordrende. Det er fantastisk at have mulighed for at gøre en forskel overfor så mange mennesker. Derfor går jeg også til opgaven med at varetage så mange penge, som fonden råder over, med stor respekt. Det er en stor ære at kunne række både store og små foreninger og initiativer en hjælpende hånd.

Følg Sparekassen Danmark Fondene på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvis du vil vide mere om vores arbejde.

CV Michael Jørgensen

 • Direktør
 • Alder og køn: Født i 1969, mand
 • Indtrådt i bestyrelsen: 2019
 • Senest udpeget til bestyrelsen i 2023, og ikke udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
 • Udløb aktuel udpegningsperiode: 2025
 • Ejer ingen aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder. Anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Erhvervserfaring
 • 2006 –
  Direktør NCO Byg Aars A/S
 • 1987 –
  Erfaring fra byggebranchen
Bestyrelsesposter
 • Formand for DI Byggeri Nordjylland
 • Næstformand Di Aalborg
 • Aars Erhvervsråd
 • Næstformand Fonden Messecenter Vesthimmerland
 • Formand Sparekassen Danmark Fonden Himmerland