Thomas Frisgaard

Mit navn er Thomas Frisgaard. Jeg er partner i advokatfirmaet ADVODAN i Aalborg og bor i Støvring. Siden 2016 har jeg siddet i bestyrelsen for det, der i dag er Sparekassen Danmark.

Jeg er også medlem af bestyrelsen i Sparekassen Danmark Fonden Himmerland. Det er meget givende og en stor ære at få lov at give en del af Sparekassen Danmarks overskud tilbage til lokalområderne. Fonden er garant i sparekassen. De renter, vi modtager af vores garantbeviser, donerer vi til gavn for både det frivillige foreningsarbejde, kulturlivet og erhvervslivet.

Det er mit håb, at Sparekassen Danmark Fonden Himmerland kan understøtte så mange gode initiativer i uddelingsområdet som muligt. Vi vil skabe nye initiativer gennem en proaktiv dialog med potentielle ansøgere. Forhåbentlig kan fonden være en sparringspartner udvikling af ideer til nye projekter.

Du kan læse mere om fonden og søge støtte til dit projekt her på vores hjemmeside.

Følg også Sparekassen Danmark Fondene på Facebook og LinkedIn, det gør jeg.

CV Thomas Frisgaard

 • Advokat
 • Alder og køn: Født i 1976, mand
 • Indtrådt i bestyrelsen: 2019 (første periode var 1-årig)
 • Senest udpeget til bestyrelsen i 2022, og ikke udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v.
 • Udløb aktuel udpegningsperiode: 2024
 • Ejer ingen aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder. Anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Erhvervserfaring
 • 2014 –
  Partner og indehaver ADVODAN Aalborg
 • 2012 –
  Advokat hos ADVODAN Aalborg
 • 2011 – 2012
  Advokatfuldmægtig ADVODAN Aalborg
 • 2010 – 2011
  Head of Outsourcing & Project i Asset Mangement Products i Nordea
 • 2008 – 2010
  Business Associate i Nordea Investment Management
 • 2004 – 2008
  Legal Advisor i Nordea Invest Fund Management A/S
 • 2001- 2002
  Forsvaret, udsendt med NATO til Bosnien, hjemsendt som Kaptajn af reserven
 • 1994 – 1996
  Forsvaret, uddannelse til reserveofficer. Afsluttede som premiereløjtnant
Bestyrelsesposter
 • 2021 –
  Formand for bestyrelsen i ADVODAN Aalborg A/S
 • 2018 –
  Formand for bestyrelsen for Ulsted Autohandel A/S
 • 2019 –
  Sparekassens Danmark Fonden Himmerland
 • 2019 –
  Formand for Himmerlandsgade 65, Aars ApS
 • 2018 –
  Bestyrelsen ADVODAN A/S (kædens bestyrelse)
 • 2016 –
  Sparekassen Danmarks bestyrelse
 • 2014 –
  Repræsentantskabet Sparekassen Danmark
 • 2014 –
  Bestyrelsen ADVODAN Aalborg A/S